Datamängder

Filter
sairasvakuutus

2 datamängder hittades

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av sjukvårdsersättning och utbetalda ersättningar i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå från år 2018 och...

  CSV
  JSON

  Statistik om social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Personer som fått hälsovård föranstaltad (egen eller köpt) av staden Anlitande av öppenvårdsservice föranstaltad (egen eller köpt) av staden...

  Kommuner
  XLSX
  XLS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).