Datamängder

Filter
tietomalli

5 datamängder hittades

  Dynaaminen tietomallin hyödyntäminen paloteknisessä suunnittelussa

  Hela landet
  PDF

  Iisalmen kaupunki on käynnistänyt strategisen yleiskaavan laadinnan vuoden 2017 aikana. Strateginen yleiskaava laaditaan paikkatietoaineistoja hyödyntäen ja käyttäen hyödyksi SYKE:n tarjoamaa YKR -ruutuaineistoa sekä...

  Kommuner
  PDF

  CGI:n kokeilussa digitalisoitiin yleiskaavaprosessia, jotta olemassa oleviin kaavatietoihin olisi helppo pääsy ja ne saataisiin tehokkaaseen käyttöön metsäalalla. Tuteutettu KIRA-digi kärkihankkeen osana.

  Hela landet
  PDF

  Tilaohjelman tietomallipohjainen integraatio hankesuunnitelmasta toteutukseen ja ylläpitoon

  Hela landet
  PDF

  Tuloksena Kiradigi-tietomaliin perustuvat avoimet rajapinnat. Rajapintojen hyödyntäminen kiinteistön myymisessä testattuna oikean asiakkaan toimesta. Tulokset tulevat vahvistamaan Kiradigi-tietomalliin käyttöönottoa...

  Hela landet
  PDF
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).