Datamängder

Filter
työssäkäyvät

2 datamängder hittades

  Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Statistik om näringsverksamheten från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i Helsingfors) efter näringsgren Arbetstillfällen (personer som förvärvsarbetar i...

  Kommuner
  XLS
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).