Datamängder

Filter
valvira

2 datamängder hittades

  I statistiken och antal tillsynsbeslut ges separat också följande data: antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under varje år antal personer som fått beslut om tillsynspåföljd under åren 2010-2022...

  Hela landet
  XLSX
  CSV

  Datamaterialet innehåller antalet yrkesutbildade med yrkesrättigheter som varit giltiga enligt centralregistret den sista dagen i föregående året (materialet är delat i två åldersgrupper: under 65 år, och 65 och...

  Hela landet
  CSV
  .CSV
  XLS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).