Datamängder

Filter
befolkning

7 datamängder hittades

  Borgå befolkningsprognos per område baserar sej på Borgås kodbaserade prognos. Prognosen uppdateras årligen.

  Kommuner
  CSV

  Pohjoismaisena yhteistyönä toteutetussa Nordstat-tietokannassa on perustilastoja aikasarjoina Pohjoismaiden suurimmista kaupungeista ja kaupunkiseuduista. Myös koko maan tilastot ovat mukana. Tietokanta sisältää...

  Kommuner
  JSON
  PXWEB

  Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste iän (ja sukupuolen) mukaan kolmena vaihtoehtona sekä Helsingin alueittainen ennuste. Lisäksi aineistossa on Helsingin asuntorakentamisen ennuste alueittain. Kohdejoukko...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Befolkningsdatanätet innehåller rutspecifika uppgifter om befolkningsantalet, åldersfördelningen och bostadstätheten i huvudstadsregionen. Materialet omfattar åren 1997-2003 och 2008-. Egenskaper Information om de...

  Kommuner
  WMS
  WFS
  KML
  SHP
  TAB

  Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 31.12. ja väestöennuste tuleville vuosille. Tilastointipäivämäärä oli 1.1. vuoteen 2022 asti. Väestöennuste...

  Kommuner
  XLSX
  CSV

  Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 31.12. ja väestöennuste tuleville vuosille. Tilastointipäivämäärä oli 1.1. vuoteen 2022 asti. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste...

  Kommuner
  XLSX
  CSV
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).