Datamängder

Filter
fpa

23 datamängder hittades

  Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Takuueläkkeen saajat ja keskimääräiset eläkkeet. Aineistossa on vuoden lopun tiedot vuodesta 2011 alkaen ja kuukausitiedot vuodesta...

  CSV
  JSON

  Tämä tietoaineisto liittyy Kelan tilastotietokanta Kelaston dynaamiseen raporttiin Suomen eläkkeensaajat ja keskimääräiset eläkkeet. Aineistossa on vuoden lopun tiedot vuodesta 2003 alkaen. Aineistossa on tietoja...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till de dynamiska rapporterna Mottagare av sjukdagpenning och utbetalda sjukdagpenningar 2020- och Mottagare av sjukdagpenning och utbetalda sjukdagpenningar 1993-2019 i FPA:s...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till de dynamiska rapporterna Mottagare av sjukdagpenning och utbetalda sjukdagpenningar 2020- och Mottagare av sjukdagpenning och utbetalda sjukdagpenningar 1993-2019 i FPA:s...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av sjuk- eller invalidpension i Finland enligt sjukdom i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter vid årets slut från år...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av stöd för skolresor och utbetalda stöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om mottagare av stöd för skolresor och...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av studiestöd och utbetalda stöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto.   Materialet innehåller uppgifter om mottagare av studiestöd, om utbetalda stöd...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten ”Mottagare av pensionsförmåner från FPA och genomsnittliga förmånsbelopp” i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till de dynamiska rapporterna Mottagare av föräldradagpenningar och utbetalda förmåner 2022- och Mottagare av föräldradagpenningar och utbetalda dagpenningar 2006-2021 i FPA:s...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av sjukvårdsersättning och utbetalda ersättningar i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter på månadsnivå från år 2018 och...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Hushåll med grundläggande utkomststöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller information om antalet hushåll med grundläggande utkomststöd...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Mottagare av arbetsmarknadsstöd enligt antalet stöddagar och ersättningsgrund i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller antalet mottagare av...

  CSV
  JSON

  Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetalda allmänna bostadsbidrag ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet på årsnivå omfattar uppgifter från och med år 1994 och materialet på månads-...

  CSV
  JSON

  Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Förmånsavgöranden ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet förmånsavgöranden som FPA har gjort. Materialet på årsnivå...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'FPA:s arbetslöshetsförmåner enligt ersättningsgrund' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. I materialet har man summerat mottagarna av FPA:s vanligaste...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Pensionsförmåner utbetalda av FPA' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Uppgifter per år finns tillgängliga från och med 2008 och uppgifter per månad från och...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Utbetald garantipension' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Datamaterialet innehåller månads- och årsuppgifter från och med 2020. Materialet gällande...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av grundläggande utkomststöd' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. I materialet finns antalet mottagare av grundläggande utkomststöd som FPA betalat...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'FPA:s arbetslöshetsförmåner enligt ersättningsgrund' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller antalet mottagare av FPA:s...

  CSV
  JSON

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av FPA-förmåner och utbetalda förmåner' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet mottagare av FPA-förmåner och...

  CSV
  JSON
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).