Datamängder

Filter
kön

3 datamängder hittades

  Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår...

  Kommuner
  XLS
  XLSX

  Vantaan väestö koko Vantaan tasolla, suuralueittain ja kaupunginosittain sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 31.12. ja väestöennuste tuleville vuosille. Tilastointipäivämäärä oli 1.1. vuoteen 2022 asti. Väestöennuste...

  Kommuner
  CSV
  XLSX

  Vantaan väestö sukupuolen ja iän (0–99 v.) mukaan 31.12. ja väestöennuste tuleville vuosille. Tilastointipäivämäärä oli 1.1. vuoteen 2022 asti. Väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennuste...

  Kommuner
  CSV
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).