Datamängder

Filter
livslängden

1 datamängd hittades

    Statistik om Baltikum och till 2021 S:t Petersburg från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet Folkmängd Befolkning efter ålder och kön Folkmängdens förändringar Förväntat antal levnadsår...

    Kommuner
    XLS
    XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).