Datamängder

Filter
utkomststöd

3 datamängder hittades

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten Hushåll med grundläggande utkomststöd i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller information om antalet hushåll med grundläggande utkomststöd...

  JSON
  CSV

  Detta datamaterial hänför sig till den dynamiska rapporten 'Mottagare av grundläggande utkomststöd' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. I materialet finns antalet mottagare av grundläggande utkomststöd som FPA betalat...

  JSON
  CSV

  HUOM: Vuoden 2023 sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistuksen jälkeen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirtyi hyvinvointialueille ja Kuusikko-yhteistyö päättyi kesäkuussa 2023 sosiaali- ja...

  Kommuner
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).