Datamängder

Filter
år

286 datamängder hittades

  Työpaikat Espoossa (alueella työssäkäyvät) toimialan (TOL 2008, 2-3-nro) mukaan 31.12.2008 alkaen. Sisältää tietoja alueella työssäkäyvistä (työpaikoista) alkaen 31.12.2008 toimialan mukaan. Aluerajat Espoon...

  Kommuner
  PXWEB

  Vantaalla asuva työllinen työvoima toimialan (TOL 2008) mukaan 31.12.2008 alkaen. Sisältää tietoja työllisestä työvoimasta toimialan mukaan. Aluerajat Vantaan kaupunginosajaon mukaiset aluerajat. Tietolähde...

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingin seudun kuntien välisen ja ulkomaisen muuttoliikkeen ennakkotiedot neljännesvuosittain 2010 alkaen. Sisältää ennakkotietoja kuntien välisestä ja ulkomaisesta muuttoliikkeestä neljännesvuosittain. Ennakkotieto...

  Kommuner
  PXWEB

  Espoon väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2000 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa asuvan väestön pääasiallisesta toiminnasta sukupuolen ja iän mukaan. Aluerajat Espoon tilastoaluejaon...

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingin väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2000 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa asuvan väestön pääasiallisesta toiminnasta sukupuolen ja iän mukaan. Aluerajat Helsingin...

  Kommuner
  PXWEB

  Vantaan väestö pääasiallisen toiminnan, sukupuolen ja iän mukaan 31.12.2000 alkaen. Sisältää tietoja kunnassa asuvan väestön pääasiallisesta toiminnasta sukupuolen ja iän mukaan. Aluerajat Vantaan kaupunginosajaon...

  Kommuner
  PXWEB

  Detaljplanerna som godkändes och trädde i kraft 2020, 2021 och 2022 är geodata som innehåller områdesgeometrier. Materialet omfattar detaljplaners avgränsningar som har en indikerad bostadsvåningsyta. HRM har samlat...

  Kommuner
  TAB
  WMS
  SHP
  WFS

  Bostäderna som färdigställdes 2020, 2021 och 2022 är material som innehåller geodata i punktformat, som täcker Helsingforsregionens 14 kommuner (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo,...

  Kommuner
  CSV
  TAB
  WMS
  WFS
  SHP

  Aineistossa esitetään autoliikennemäärät Espoon katu- ja tieverkolla paikkatietomuodossa. Kyseessä on keskimääräinen arkivuorokausiliikenne (KAVL). Lisäksi aineistosta selviää prosentteina aamuhuipputunnin,...

  Kommuner
  WFS

  Inom sitt verksamhetsområde tillhandahåller HRM distribution och avloppsrening av hushållsvatten i enlighet med behoven för samhällsutveckling. Inom verksamhetsområdet måste fastigheten ansluta sig till HRM:s...

  Kommuner
  TAB
  WMS
  SHP
  WFS

  Månatliga och årliga medelvärden för luftföroreningar, koncentrationer jämförbara med normer, maximala timvärden och data om tidsmässig representativitet för mätningar i Nyland.

  Kommuner
  XLSX

  HRM förbereder varje år en rekommendation om de maximipriser som tillämpas på tomter i huvudstadsregionen där Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöder bostadsproduktionen. Målet med arbetet är...

  Kommuner
  TAB
  WMS
  SHP
  WFS

  Helsingin ortoilmakuvia viime vuosilta ja 1900-luvulta on saatavilla paikkatietorajapinnan kautta. Lisäksi avoimena datana on julkaistu ilmakuvia vuosilta 1932-1988 ladattavina kuvatiedostoina. Helsingin aluetta...

  Kommuner
  TIFF
  WMTS
  WMS

  Varje år cirkulerar Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) Sortti-insamlingsbilar (tidigare: cirkulerande insamlingsbilar) i Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt. Materialet innehåller bilarnas...

  Kommuner
  XLSX
  WMS
  SHP
  WFS

  Information om antalet arbetsplatser (manår) och verksamhetsställen i Helsingforsregionen per ruta. Innehåller också information om de största branscherna och personalantalen. Uppgifterna har beräknats från HRM:s...

  Kommuner
  TAB
  WMS
  SHP
  WFS

  Fjärvärme behov MW tidserie i Helsingfors i 2015-2023.

  CSV

  Stadscykelstationernas Origin-Destination (OD) data innehåller samtliga stadscykelresor i Helsingfors och Esbo. Datan innehåller information om enskilda resors start- och slutstationer, start- och sluttider, längder...

  Kommuner
  CSV

  I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors.

  Kommuner
  WFS

  Vantaan kaupunkipyöräasemat. Aineiston ominaisuustiedot sekä esikatselu HSL:n sivuilla.

  Kommuner
  CSV
  KML
  GEOSERVICE
  GEOJSON
  SHP

  Material innehåller information om volymen av el som används i huvudstadsregionen och fördelningen av förbrukningen per sektor (bostäder, tjänster, industri, elvärme, järnvägstransporter) för 1990 och 2000-2022....

  Kommuner
  XLSX
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).