Datamängder

Filter
år

285 datamängder hittades

  Aineistokokonaisuus sisältää tietoja pyöräilijä- ja jalankulkijamääristä Espoossa. Tietoa on kahdessa eri muodossa: CSV-taulukoissa (Pyöräilijämäärät sekä Pyörälaskentapaikkojen sijainnit) sekä kartalla...

  Kommuner
  CSV
  WFS

  Aineisto sisältää vuotuisen tiedon pysäköintivirhemaksujen määrästä kadunnimittäin Vantaalla. Vuodesta 2022 lähtien aineisto sisältää erittelyn virhemaksun määrästä, mistä johtuen vuosien 2015-2021 tilastot ovat omana...

  Kommuner
  CSV
  XLSX

  Helsingin yleiskartta on kuvaustekniikaltaan yleistetty paikannuksen ja opastuksen avuksi tuotettu kartta Helsingin alueelta. Karttoja voidaan käyttää myös indeksikarttoina eri karttapalveluissa ja niitä voidaan...

  Kommuner
  WMS
  TIFF

  Pääkaupunkiseudun yleiskartta on kuvaustekniikaltaan yleistetty paikannuksen ja opastuksen avuksi tuotettu kartta pääkaupunkiseudun alueelta. Karttoja voidaan käyttää myös indeksikarttoina eri karttapalveluissa ja...

  Kommuner
  WMS
  TIFF

  Espoon asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan vuodesta 2014 alkaen ja vuosina 1995-2013. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto....

  Kommuner
  PXWEB

  Espoon asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot kvintiileittäin vuodesta 1995 alkaen. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto....

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingin asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan vuodesta 2014 alkaen sekä vuosina 1995-2013. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto....

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingin asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot kvintiileittäin vuodesta 1995 alkaen. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto....

  Kommuner
  PXWEB

  Helsingin asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet vuosien 2005- välillä. Gini-kerroin Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin...

  Kommuner
  PXWEB

  Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan vuodesta 2014 alkaen sekä vuosina 1995-2013. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun...

  Kommuner
  PXWEB

  Uudenmaan kuntien asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot desiililuokittain vuodesta 1995 alkaen. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun...

  Kommuner
  PXWEB

  Uudenmaan kuntien asuntokuntien tulot, kulutusyksikkökohtaiset ginikertoimet vuodesta 2005 alkaen. Gini-kerroin Gini-kerroin on yleisin tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon gini-kerroin saa, sitä...

  Kommuner
  PXWEB

  Vantaan asuntokuntien kulutusyksikkökohtaiset käytettävissä olevat rahatulot kvintiileittäin vuodesta 1995 alkaen. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto....

  Kommuner
  PXWEB

  Vantaan asuntokuntien tulot asuntokunnan elinvaiheen ja alueen mukaan vuodesta 2014 alkaen ja vuosina 1995-2013. Asuntokunta-aineiston tulonsaajatieto on maassa vakituisesti asuvien tilastovuoden lopun tieto....

  Kommuner
  PXWEB

  Statistik om transport och turism från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Kollektivtrafik i Helsingfors Kostnader för och intäkter av kollektivtrafiken Kollektivtrafiken i Helsingfors, Tammerfors och Åbo...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Statistik om utbilding från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Barn som åtnjöt småbarnspedagogik Familjer som fått barnvårdsstöd Barn som åtnjöt kommunal småbarnspedagogik, enligt bostadsstordistrikt...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Statistik om boende från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Bostäder efter byggnadsår Bostadsbestånd efter hustyp Bostäder efter upplåtelseform Bostadsbestånd efter rumsantal Boendestandard efter rumsantal...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Statistik om område och miljö från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Areal och folktäthet stordistriktsvis Markägarskap Grönområden förvaltade av Stadsmiljösektorn Luftens temperatur och vattenståndet...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Statistik om social välfärd från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Personer som fått hälsovård föranstaltad (egen eller köpt) av staden Anlitande av öppenvårdsservice föranstaltad (egen eller köpt) av staden...

  Kommuner
  XLSX
  XLS

  Statistik om befolkning från Helsingfors statistika årsbok. Innehåll Helsingfors befolkning Helsingfors befolkning efter ålder och kön Befolkning samt befolkningsprognos efter distrikt och delområde Befolkning efter...

  Kommuner
  XLSX
  XLS
Du kan också komma åt katalogen via API (se API dokumentation).