Helsingin asunnot huoneluvun mukaan 31.12.1970-2001


Helsingin asunnot huoneluvun mukaan 31.12.1970-2001.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.aluesarjat.fi
comments powered by Disqus