Helsingin asuntotuotanto rahoitusmuodon ja talotyypin mukaan vuosina 1968-2002


Helsingin asuntotuotanto rahoitusmuodon ja talotyypin mukaan vuosina 1968-2002. Aineisto sisältää valmistuneiden asuinhuoneistojen lukumäärän ja huoneistojen pinta-alan.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.aluesarjat.fi
comments powered by Disqus