Espoon asuntokunnat henkilöluvun mukaan 31.12.

PxWeb databas

Av datasmängdens sammandrag

Espoon asuntokunnat henkilöluvun mukaan alueittain 31.12.1978 alkaen.

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Asuntokuntia ei muodosteta henkilöistä, jotka ovat väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti kirjoilla laitoksissa, asunnottomia, ulkomailla tai tietymättömissä. Henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneisto määritelmää, eivät myöskään muodosta asuntokuntia.

Tietolähde

Henkikirjat 1979-1984, Espoon väestötietojärjestelmä 1985-1994, Tilastokeskus 1995-

Aikasarja

Espoon tiedot ovat vuodesta 1979 lähtien. Vuoden 1998 tieto on vuosien 1997 ja 1999 keskiarvo.

Källa: Espoon asuntokunnat henkilöluvun mukaan 31.12.

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PXWEB
Tidsmässig täckning 31.12.1978 -
Data senast uppdaterad 17 februari 2016
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 17 februari 2016
SHA256 -