Vantaan rakennustuotanto vanhan käyttötarkoitusluokittelun mukaan 1970-1991


Vantaan rakennustuotanto vanhan käyttötarkoitusluokittelun mukaan vuosina 1970-1991. Aineisto sisältää valmistuneiden rakennusten lukumäärän, kerrosalan ja tilavuuden vanhan käyttötarkoitusluokittelun mukaan.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö
Den ansvarigas e-post tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.aluesarjat.fi
comments powered by Disqus