Pc-Axis fil

URL: https://api.aluesarjat.fi/Resources/PX/Databases/Helsingin%20seudun%20tilastot/P%C3%A4%C3%A4kaupunkiseutu%20alueittain/V%C3%A4est%C3%B6/Perheet/C04S_VAN_Lapsiperheet.px

Av datasmängdens sammandrag

Vantaan lapsiperheet lapsiluvun mukaan (iästä riippumatta) 31.12.1998 alkaen.

Perheisiin kuuluvat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa olevat henkilöt ja heidän naimattomat lapsensa, jompikumpi vanhemmista naimattomine lapsineen sekä lapsettomat avio- tai avoparit tai rekisteröidyssä parisuhteessa elävät. Perheen muodostavat vain yhdessä asuvat henkilöt, yksinäinen henkilö on perheisiin kuulumaton. Perheessä voi olla korkeintaan kaksi perättäistä sukupolvea. Jos yhdessä asuu useampia sukupolvia, muodostetaan perhe nuorimmasta sukupolvesta lähtien. Kukin henkilö voi kuulua vain yhteen perheeseen.

Perhetilasto sisältää myös avoparit ilman lapsia ja avoparit, joilla on vain ei-yhteisiä lapsia. Aikaisemmin perhetilastoon sisältyi avopareista vain sellaiset, joilla oli yhteisiä lapsia. Avoparit on muodostettu samassa asunnossa vakituisesti asuvista ja eri sukupuolta olevista puolisottomista aikuisista, jos heidän ikäeronsa on alle 16 vuotta eivätkä he ole sisaruksia.

Vuodesta 2003 lähtien tilastot sisältävät myös rekisteröidyt parisuhteet, sillä 1.3.2003 astui voimaan laki, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet rekisteröidä parisuhteensa. Vuodesta 2017 lähtien tilastot sisältävät myös samaa sukupuolta olevat avioparit, sillä 1.3.2017 astui voimaan avioliittolain muutos, jonka mukaan samaa sukupuolta olevat parit ovat voineet solmia avioliiton.

Väestön perherakennetta koskevat tilastotiedot perustuvat Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskus) väestötietojärjestelmän tietoihin.

Källa: Vantaan lapsiperheet lapsiluvun mukaan (iästä riippumatta) alkaen 31.12.1998

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Januari 18, 2018
Skapat
Januari 18, 2018
Format
PC-AXIS
Licens
CC-BY-4.0
Tidsmässigt mätintervall
Tidsmässig täckning
01.01.1999 -

Teknisk tilläggsinformation

Namn
Pc-Axis fil
Filstorlek
12700
Koordinatsystem
SHA256
-