Vantaan vuokra-asuntotuotanto vuosina 1971-2001


Vantaan vuokra-asuntotuotanto alueittain vuosina 1971-2001. Aineisto sisältää valmistuneiden asuinhuoneistojen lukumäärän, huoneistotyypin, huoneistojen pinta-alan sekä rakennusten kerrosalan.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö
Den ansvarigas e-post tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.aluesarjat.fi
comments powered by Disqus