Vantaa: Työpaikat vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 31.12.1975-1990


Työpaikat Vantaalla (alueella työssäkäyvät) vanhan elinkeinoluokituksen mukaan 31.12.1975-1990. Aineisto sisältää tietoja alueella työssäkäyvistä (työpaikoista) toimialan mukaan. Tiedot ovat viiden vuoden välein.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Vantaan kaupunki / Strategia- ja tutkimusyksikkö
Den ansvarigas e-post tilasto@vantaa.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.aluesarjat.fi
comments powered by Disqus