PxWeb databas

URL: http://www.aluesarjat.fi/?bmark=../DATABASE/SEUTUSARJAT/TYOMARKKINAT_TYOSSAKAYNTI/TYOPAIKAT/Hginseutu_TT_TP03c_Tyopaikat_Infoala_TOL1995&lang=FI&qr=Alue:"Toimiala:"Vuosi:&case=db

Av datasetets sammandrag

Helsingin seudun informaatiosektorin työpaikat toimialan (TOL 1995) mukaan 31.12.1998-2001.

Työpaikkamäärän mittarina käytetään kaikkien alueella työssäkäyvien henkilöiden määrää riippumatta heidän asuinpaikastaan. Alueella työssäkäyvät muodostavat ns. työllisen päiväväestön. Henkilön toimiala määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Työpaikan toimiala määritetään kullekin toimipaikalle ja itsenäiselle ammatinharjoittajalle Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaisesti.

Informaatiosektori jakaantuu tavara-, palvelu- ja sisältötuotannon aloihin. Tavara- ja palvelutuotannon toimialamääritys perustuu OECD:n antamaan suositukseen vuodelta 1998. OECD:n suositus ei vielä kata informaatio- ja sisältötuotannon toimialoja.

Sisältötuotannosta tässä käytetään Tilastokeskuksen käyttämää ns. laajan määritelmän mukaista rajausta. Toimialat on määritelty Tilastokeskuksen vuoden 1995 toimialaluokitukseen perustuen.

Tavaratuotanto:

 • 30 Konttori- ja tietokoneiden valmistus
 • 3130 Eristettyjen johtimien ja kaapelien valmistus
 • 32 Radio-, tv- ja tietoliikennevälineiden valmistus
 • 32,333 Mittaus ja teollisuuden prosessinsäätölaitteiden valmistus

Palvelutuotanto:

 • 51432 Viihde-elektroniikan tukkukauppa
 • 51641 Tietokonelaitteistojen tukkukauppa
 • 51652 Tietoliikennevälineiden tukkukauppa
 • 642 Teleliikenne
 • 7133 Konttorikoneiden jne. vuokraus
 • 72 Tietojenkäsittelypalvelu

Sisältötuotanto (laajasti määritelty):

 • 221 Kustantaminen
 • 222 Painaminen
 • 223 Ääni, kuva- ja atk-tallenteiden jäljentäminen
 • 71401 Videofilmien vuokraus
 • 73 Tutkimus ja kehittäminen
 • 7413 Markkinatutkimus ja mielipideselvitykset
 • 7414 Liikkeenhoidon konsultointi
 • 744 Mainospalvelu
 • 7483 Sihteeri- ja käännöspalvelu
 • 921 Elokuva- ja videotoiminta
 • 922 Radio- ja televisiotoiminta
 • 923 Muut kulttuuri- ja viihdepalvelut
 • 924 Uutistoimistot
 • 925 Kirjastot, arkistot, museot jne.

Källa: Helsingin seudun informaatiosektorin työpaikat TOL-1995 31.12.1998-2001

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Februari 24, 2016
Skapat
Februari 24, 2016
Format
PXWEB
Licens
CC-BY-4.0
Tidsmässigt mätintervall
Tidsmässig täckning
01.01.1998 - 01.01.1998

Teknisk tilläggsinformation

Namn
PxWeb databas
Koordinatsystem
SHA256
-