Helsingin seudun työpaikat toimialaluokitus TOL-88 mukaan 31.12.


Helsingin seudun työpaikat toimialaluokitus TOL-88 mukaan 31.12.1987-1992.

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.stat.fi/meta/luokitukset/toimiala/001-1988/index.html
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.aluesarjat.fi
comments powered by Disqus