Öppna data om fartyg

Öppna data om fartyg innehåller register- och mätbrevsuppgifter ur trafikregister om alla fartyg registrerade i Finland. Trafikregister upprätthålls av Traficom.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Transport- och kommunikationsverket Traficom
Administratörens e-post
  1. avoindata@traficom.fi
Administratörens webbplats https://www.traficom.fi
Länkar till mer information
  1. https://tieto.traficom.fi/fi/tietotraficom/avoin-data
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 13.05.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 09.10.2015