I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors

I detaljplaner skyddade byggnader och områden i Helsingfors.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Administratörens e-post
  1. kaupunkimittaus@hel.fi
Administratörens webbplats http://kartta.hel.fi/avoindata
Länkar till mer information
  1. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=199
  2. https://kartta.hel.fi/paikkatietohakemisto/pth/?id=257
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 27.03.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 10.09.2019