Asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Av datasmängdens sammandrag

Tämä viitearkkitehtuuri on tarkoitettu käytettäväksi ohjeena kunnan asianhallinnan ja sitä tukevien tietojärjestelmien kehittämisessä, erityisesti hallinnon toimintatapojen digitalisointiin. Viitearkkitehtuurikuvauksen tavoitteena on yhdenmukaistaa asianhallinnan prosesseja ja käsitteitä ja siten edistää toteutusratkaisujen yhteentoimivuutta. Viitearkkitehtuurissa on kuvattu, miten asianhallinnan yleistetyt toimintaprosessit, sidosryhmät, roolit, päätiedot ja tietojärjestelmäpalvelut toimivat kokonaisuutena.

Källa: Asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format PDF
clean
Tidsmässig täckning 01.01.2017 - 31.12.2017
Data senast uppdaterad 14 januari 2016
Metadata senast uppdaterad 14 januari 2016
Skapad 14 januari 2016
SHA256 ad32663b8ddab9665d026f808e73ddd19515461095d67dadfbf4f7847b9f90c6