Våningsyta planerad för boende i nya detaljplaner i Helsingforsregionen 2012-2015

Materialet omfattar godkända, giltiga och föreslagna detaljplaner i Helsingforsregionen under åren 2012–2015 i geodataformat.

Helsingforsregionens Miljötjänster har samlat in geodatamaterial från 14 kommuner i Helsingforsregionen (Esbo, Helsingfors, Grankulla, Vanda, Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Sibbo, Tusby, Vichtis), som har använts i uppföljningen av att målen för Helsingforsregionens Markanvändning, Boende och Trafiks avsiktsförklaring 2012-2015 förverkligas.

Materialen innehåller geodata om detaljplaneringen. Uppgifterna har samlats in per kalenderår för åren 2012-2015. Materialen från detaljplanerna inkluderar planavgränsningar som områdesgeometrier vid olika skeden i detaljplanerna.

Detaljplanerna beskriver endast sådana detaljplaner som har omfattat våningsyta planerad för boende. Öppna data har tagits fram på basen av uppföljningsdata och öppnades sommaren 2016. Materialet uppdateras inte.

Egenskaper

 • Objektets unika ID
 • Namn på kommunen där objektet finns
 • Objektets planbeteckning
 • Planens namn
 • År för godkännande av objektet
 • År när objektet trädde i kraft
 • Godkännandeår när förslaget görs tillgängligt
 • Höghusens nya våningsyta som anges i planen
 • Rad- och kedjehusens nya våningsyta som anges i planen
 • Småhusens nya våningsyta som anges i planen
 • Total nettovåningsyta, det vill säga den totala nya våningsytan planerad för boende som anges i planen
 • Total bruttovåningsyta, det vill säga våningsytan planerad för boende som anges i planen
 • Ja, om godkännandebeslutet har överklagats. Nej, om ingen har överklagat. Det finns ingen information för 2012: inga uppgifter.

Materialens koordinatsystem är ETRS-GK25.

Våningsytan är kvadratmeter, k-m².

Kvalitetsuppgifter: Skillnaden mellan de siffror som redovisas i egenskaperna och de siffror som rapporteras i Helsingforsregionens MBT-övervakning är mycket liten eller obefintlig.

Copyright © Helsingforsregionens kommuner, HRM och Nylands förbund

Informationsbeskrivningar (på finska)

Gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wfs, kartlager: hyvaksytyt_asemakaavat_mal_2012_15, lainvoimaistuneet_asemakaavat_mal_2012_15 och ehdotetut_kaavat_mal_2012_15

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)
Administratörens e-post
 1. avoindata@hsy.fi
Administratörens webbplats http://www.hsy.fi/avoindata
Länkar till mer information
 1. https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/mal-seuranta/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 13.09.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 05.01.2017