Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla

WMS gränssnitt

Av datasmängdens sammandrag

Kartmaterial som berättar om den beräknade mängden solenergi på byggnadernas tak i huvudstadsregionen.

Med hjälp av städernas punktmolnsdata är solstrålningen modellerad på tak i pixlar på 50 cm (kWh/m2/år) . Punktmolnsmaterialen för Esbo är från år 2013, för Vandas del från år 2012 och för Helsingfors del från åren 2008–2013. I modelleringen har man beaktat direkt strålning och strålning som reflekteras från moln, formen och riktningen på taket, skuggningar från byggnader och träd samt solens position vid olika tidpunkter på dygnet och året.

Materialet har färdigställts i Decumanus-projektet och producerats av Eurosense, ett belgiskt företag specialiserat på geodatatjänster och som deltar i projektet.

Materialet har publicerats i HRM:s karttjänst med öppna data, där man kan bekanta sig med det. Materialet kan inte laddas ner från tjänsten, men det kan användas i gränssnittet.

Vid behov kan du också fråga efter materialet via e-post: avoindata (at) hsy.fi

Källa: Auringon säteilyenergian määrä katoilla pääkaupunkiseudulla

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 8 mars 2018
Skapad 8 mars 2018
SHA256 -