Aurinkopaneeleille sopivat sijainnit pääkaupunkiseudulla

Helsingfors

Av datasmängdens sammandrag

Lämpliga platser för solpaneler i huvudstadsregionen. Uppgifterna visar potentiella platser för ibruktagning av solpaneler.

Materialet presenterar platser som är lämpliga för solpaneler. En del av taket är lämplig för solpaneler om den får strålning på mer än 847 kWh/m2/år, om den enhetliga ytan som får tillräckligt med strålning är minst 5 m2 och avståndet från takkanten är mer än 0,5 meter.

Det nedladdningsbara materialet har två nivåer, platser vilka som raster lämpar sig för solpaneler, samt en shp-fil (useful_area_size.shp) vars egenskapsdata har en yta som lämpar sig för ifrågavarande taks solpaneler i kvadratmeter i fältet areaSUM.

Solens energimodellering baseras på punktmolnsdata från 2008-2013, beroende på område.

Materialet har färdigställts i Decumanus-projektet och tagits fram av Eurosense, ett belgiskt företag specialiserat på geodatatjänster och som deltar i projektet.

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Källa: Aurinkopaneeleille sopivat sijainnit pääkaupunkiseudulla

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 28 oktober 2015
Metadata senast uppdaterad 27 mars 2024
Skapad 28 oktober 2015
SHA256 -