DESI vertailun tiivistelmä 2020

Av datasmängdens sammandrag

Yhteenveto DESI vertailusta

Källa: DESI

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format ODP
Filstorlek 1278845
Datastatus Aktuell version
Tidsmässig täckning -
Senaste uppdatering 23 juni 2020
Skapad 23 juni 2020
SHA256 5cc9a680f73fe12493262e044d58b9a1e47bb634873c891c028750291002a81d