DESI

Yhteenveto DESI vertailusta

Dataresurser

Mer information

Collection Öppna data
Ansvarig digi_ja_vaestotietovirasto
Den ansvarigas e-post
  1. joonas.aitonurmi@dvv.fi
Den ansvarigas webbplats www.dvv.fi
Länkar till mer information
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m. 23.06.2020
Giltig t.o.m. 01.01.2021
Last modified 02.01.2021
Visa ändringslogg
Created on 23.06.2020

Give feedback

comments powered by Disqus