Eduskuntavaalien 2015 tuloksia Varsinais-Suomesta

https://geoserver.lounaistieto.fi/geoserver/vaalit/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto sisältää eduskuntavaalien 2015 tulokset äänestysalueittain ja kunnittain Varsinais-Suomessa. Aineiston lähteenä on käytetty vaalit.fi -sivustoa sekä kunnilta saatuja raja-aineistoja. Aineisto sisältää mm. puolueiden kannatusluvut äänestysalueella/kunnassa sekä kunkin tilastointialueen äänestysaktiivisuuden.

Källa: Eduskuntavaalien 2015 tuloksia Varsinais-Suomesta

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format WMS
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 18 augusti 2023
Metadata senast uppdaterad 18 augusti 2023
Skapad 18 augusti 2023
SHA256 -