PxWeb databas

URL: https://api.aluesarjat.fi/pxweb/fi/Helsingin%20seudun%20tilastot/Helsingin%20seudun%20tilastot__Vanhat%20historialliset%20tilastot__Asuminen__Asuinolot/HIS_A05HKI_AO.px/

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto sisältää elinkustannusindeksin ja rahanarvonkertoimen mm. Helsingin historialliset tilastot -aineistojen keskimääräisten kuukausivuokrien deflatoimiseksi.

Aineisto linkittyy muiden asuntojen keskimääräisiä kuukausivuokria tarkastelevien aineistojen kanssa; lähteet ja huomautukset liittyvät kaikkiin näihin aineistoihin.

Huomioitavaa

  1. Elinkustannusindeksi 1914:1-6=100. Vuodet 1921-2003 perustuvat viralliseen elinkustannusindeksiin. Vuodet 1860-1914 perustuvat erillistutkimuksiin ja ovat epävirallisia, kuten myös vuosien 1914-1920 luvut.
  2. Rahanarvonkertoimessa on otettu huomioon rahauudistus v. 1963 sekä euroon siirtyminen v. 2002.

Lähteet

  1. Elinkustannusindeksi: Tilastokeskus
  2. Rahanarvonkerroin: Tilastokeskus http://www.stat.fi/til/khi/2014/khi_2014_2015-01-19_tau_001.html, viitattu 13.8.15.

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Källa: Elinkustannusindeksi ja rahanarvonkerroin keskimääräisten kuukausivuokrien deflatoimiseksi

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
november 17, 2015
Skapat
november 17, 2015
Format
PXWEB
Licens
CC-BY-4.0

Teknisk tilläggsinformation

Namn
PxWeb databas
Koordinatsystem
SHA256
-