Erotusmuuntaja

Vaihteenlämmityksessä erotusmuuntaja syöttää vaihteessa olevia lämmityselementtejä. Erotusmuuntajia käytetään muuntamaan syöttöjännite lämmitysvastuksille sopivaksi sekä erotetaan muuntajan toisiossa olevat komponentit galvaanisesti ensiöstä ja maapontetiaalista. Laitetilojen syötöissä erotusmuuntajalla tarkoitetaan muuntajaa, joka kytketään yleisen verkon ja laitetilan (tai valaistuksen) väliin niin, että laitetila tai sen laitteet tai valaisimet eivät ole galvaanisesti yhteydessä edes PE-johtimen kautta yleiseen sähköjakeluverkkoon. Erotusmuuntajilla estetään radan junakaluston kiskopotentiaalin ja vikatapauksessa vian aiheuttaman kiskopotentiaalin siirtyminen yleisen sähkönjakeluverkoston puolelle. Erotusmuuntajan ominaisuuksista ilmoitetaan sijainti. Aineisto kattaa Väyläviraston omistamat rautatiet. Aineiston lähdejärjestelmä on Ratainfratietojen hallintajärjestelmän ratakohteiden hallintasovellus (RATKO).

Dataresurser (4)

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. paikkatieto@vayla.fi
Den ansvarigas webbplats
Länkar till mer information
  Geografisk täckning
  Uppdateringsfrekvens
  Giltig fr.o.m.
  Giltig t.o.m.
  Last modified 12.10.2021
  Visa ändringslogg
  Created on 07.04.2021

  Give feedback

  comments powered by Disqus