Espoon luontokohteet


Espoon luontokohteet -aineisto koostuu kolmesta eri WFS-rajapinnan tasosta:

 • GIS:Kotikalliot_alueet
 • GIS:Kotikalliot_luontopolut
 • GIS:Kotikalliot_pisteet

Rajapintapalvelujen osoitteet:

Lisätietoa ja rajapintakuvaus:

Suurin osa kohteista on Kotinurkilta kallioille -kirjassa kuvattuja kohteita.

GIS:Kotikalliot_alueet

Ulkoiluopastukseen liittyvät alueet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Aluerajaukset on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla.

Ominaisuustiedot:

 • Numero
 • Nimi
 • URL
 • Kuvaus
 • Luontokohdeluokka
 • Ylläpitäjä
 • Reittikartassa julkaistava

GIS:Kotikalliot_luontopolut

Ulkoiluopastukseen liittyvät luontopolut yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Polut on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla.

Ominaisuustiedot:

 • Nimi

GIS:Kotikalliot_pisteet

Ulkoiluopastukseen liittyvät pistemäiset kohteet yksinkertaisessa muodossa, jonka voi avata useilla paikkatieto-ohjelmilla. Pisteet on digitoitu sijaintitarkasti ja sopivat esitettäviksi osoitekarttapohjalla.

Ominaisuustiedot:

 • Numero
 • Nimi
 • URL
 • Kuvaus
 • Luontokohdeluokka
 • Ylläpitäjä
 • Reittikartassa julkaistava

Dataresurser (1)

Mer information

Fält Värde
Keywords
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. https://kartat.espoo.fi/paikkatieto/rajapintapalvelut.html
 2. https://kartat.espoo.fi/Paikkatieto/files/WMS-ja_WFS-rajapintakuvaukset.pdf
 3. https://kartat.espoo.fi/avoindata/
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Ansvarig för datamängd Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi / kaupunkitekniikan keskus
Den ansvarigas e-post paikkatieto@espoo.fi
Den ansvarigas webbplats https://kartat.espoo.fi/avoindata/
comments powered by Disqus