Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava

Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaava käsittelee kauppaa, liikennettä ja keskustatoimintoja. Vaihemaakuntakaavalla on saatettu ajan tasalle Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan 2005 liikennettä ja logistiikkaa sekä kauppaa ja keskustatoimintojen alueita koskevat merkinnät ja määräykset. Vaihemaakuntakaavassa otetaan huomioon sekä uudistuneet säädökset, että maakunnassa tapahtunut kehitys siten, että maakuntakaava pystyy ohjaamaan ja edistämään maakunnan kehitystä tarkoituksenmukaisella tavalla. Vaihemaakuntakaavaa II on sen voimaantulon (11.8.2016) jälkeen muutettu kaupan ja keskustatoimintojen merkintöjen osalta maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtyjen, vähittäiskauppaa koskevien muutosten vuoksi. Kaavamuutos on tullut voimaan 21.4.2020. Vaihemaakuntakaavalla II on kumottu Etelä-Pohjanmaan kokonaismaakuntakaavan merkintöjä.

Kaavan mittakaava on 1:250 000 ja aineisto soveltuu yleispiirteiseen tarkasteluun.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Originell datamängd Link to harvested dataset
Administratör Etelä-Pohjanmaan liitto
Administratörens e-post
  1. mari.vaananen@etela-pohjanmaa.fi
Senast redigerat 18.08.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 14.08.2023