Etuuksien ratkaisut

data.csv

Av datasmängdens sammandrag

Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Förmånsavgöranden ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet förmånsavgöranden som FPA har gjort. Materialet på årsnivå omfattar uppgifter från och med år 2004 och materialet på månadsnivå omfattar uppgifter från och med januari 2018.

Den genomsnittliga genomströmningstiden beräknas som kvoten av uppgifterna PVT och RATKAISUT_LASKENTA_LKM. Detta beror på att man inte räknar genomströmningstid för alla avgöranden, t.ex. indragningar och de avgöranden gällande studieförmåner som inte grundar sig på ansökan samt automatiska avgöranden av utkomstskyddet för arbetslösa och reseersättningar.

Genomströmningstiden är skillnaden mellan datumet för avgörandet och inlämnandet av ansökan räknat i kalenderdagar. Genomströmningstiden inbegriper också tid som använts för eventuell tilläggsutredning.

Källa: Etuuksien ratkaisut

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format CSV
Filstorlek 129876
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 17 april 2023
Metadata senast uppdaterad 15 april 2024
Skapad 16 maj 2022
SHA256 2e606d0170d63bc4e6858de1d800b4603a1242e81c61e4c4870aa179707be550