Etuuksien ratkaisut

package.json

Av datasmängdens sammandrag

Datamaterialet hänför sig till den dynamiska rapporten 'Förmånsavgöranden ' i FPA:s statistikdatabas Kelasto. Materialet innehåller uppgifter om antalet förmånsavgöranden som FPA har gjort. Materialet på årsnivå omfattar uppgifter från och med år 2004 och materialet på månadsnivå omfattar uppgifter från och med januari 2018.

Den genomsnittliga genomströmningstiden beräknas som kvoten av uppgifterna PVT och RATKAISUT_LASKENTA_LKM. Detta beror på att man inte räknar genomströmningstid för alla avgöranden, t.ex. indragningar och de avgöranden gällande studieförmåner som inte grundar sig på ansökan samt automatiska avgöranden av utkomstskyddet för arbetslösa och reseersättningar.

Genomströmningstiden är skillnaden mellan datumet för avgörandet och inlämnandet av ansökan räknat i kalenderdagar. Genomströmningstiden inbegriper också tid som använts för eventuell tilläggsutredning.

Källa: Etuuksien ratkaisut

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format JSON
Filstorlek 10425
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 15 april 2024
Metadata senast uppdaterad 15 april 2024
Skapad 24 maj 2022
SHA256 09c1947acbea0eea4dcb40623590ad64d9e05c0a5b57c4ca884bf697c8ec45d5