https://en.ilmatieteenlaitos.fi/environmental-information-fusion-service

URL: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/environmental-information-fusion-service

Av datasmängdens sammandrag

FMI-ENFUSER (The Finnish Meteorological Institute's ENvironmental information FUsion SERvice) tuottaa ilmanlaatutietoa kaupunkialueille suurella erotuskyvyllä. Malli perustuu hetkellisten päästöjen leviämismallinnukseen (Gaussian puff) ja hyödyntää historiallista ilmanlaadun mittaustietoa sekä uusimpia saatavilla olevia ilmanlaatuhavaintoja mallinnusalueelta. Epäpuhtauksien taustapitoisuudet sekä kaukokulkeumat saadaan alueellisen mittakaavan mallista (FMI-SILAM). Meteorologiset tiedot leviämismallille saadaan säänennustusmalleista kuten HIRLAM, ECMWF tai GFS mallinnusalueesta riippuen.

Källa: FMI-ENFUSER ilmanlaatumalli

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
September 2, 2020
Skapat
September 2, 2020
Format
okänd
Licens
Andra

Teknisk tilläggsinformation

Namn
https://en.ilmatieteenlaitos.fi/environmental-information-fusion-service
SHA256
-