CSV fil

URL: https://iot.fvh.fi/opendata/sporametri/

Av datasmängdens sammandrag

Mätningarna gällande luftkvalitet har samlats i Helsingfors med sensorerna installerade i spårvagnar. Tre av dem har åkt runt Helsingfors i spårvagnar och en har varit hela tiden på Helsingforsregionens miljötjänsters (HRM) supermätningstation, som ligger på Backasgatan.

Mätningarna har samlats med Aeromon BH-12 mätningsapparat. Samplarna har tagits med cirka ett sekunds intervall. Sensor apparat id och position ingår i datan. Datan har fördelats till filarna enligt tid av skapande och om sensoren är rörande eller stationär.

  • sporametri-movingsites-dataXX19.csv.gz innehåller datan från rörande sensorer under vissa månad i 2019
  • sporametri-supersite-dataXX19.csv.gz innehåller datan från sensorna som har legat hela tiden på HRM supermätningstationen under vissa månad i 2019

Mer information om olika data:

Se bloggen for metoderna: https://hri.fi/en_gb/sporametri-urban-air-quality-monitoring-with-moving-sensors/

Källa: Helsingin ilmanlaadun mittaukset raitiovaunuihin asennetuilla mittalaitteilla

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Senast uppdaterat
Juni 26, 2020
Skapat
Juni 26, 2020
Format
CSV
Licens
CC-BY-4.0
Tidsmässigt mätintervall

Teknisk tilläggsinformation

Namn
CSV fil
Koordinatsystem
SHA256
-