Befolkningsprognos och prognos för bostadsbyggandet för Helsingfors

Koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste iän (ja sukupuolen) mukaan kolmena vaihtoehtona sekä Helsingin alueittainen ennuste. Lisäksi aineistossa on Helsingin asuntorakentamisen ennuste alueittain.

Kohdejoukko ja rajaus

Alueittainen väestöennuste koskee kunnassa vakituisesti asuvia asukkaita. Ennusteet laaditaan vuosittain alueittain ja ikäryhmittäin 15 vuodeksi (vuoteen 2018 saakka kymmeneksi vuodeksi). Väestöennuste laaditaan ottaen huomioon väestön ikä- ja sukupuolirakenne sekä syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehitys. Ennuste on laadittu kaupunginkanslian kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikön, asumisen yksikön sekä kaupunkiympäristön toimialan yhteistyönä.

2020 alkaen julkaistuissa aineistoissa olevat taulukot

 • Helsingin väestö 31.12. ja ennustevaihtoehdot iän mukaan
 • Helsingin ja Helsingin seudun väestönmuutokset ja ennuste
 • Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain 31.12. ja ennuste sekä muutos
 • Uustuotannossa asuva Helsingin väestö osa-alueittain 31.12. (vuosittainen kertymä)
 • Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 31.12. sekä ennuste
 • Asuntorakentamisen ennuste Helsingissä osa-alueittain, valmistuvaa asuntokerrosalaa, 1000 k-m2
 • Helsingin väestö ja asuinrakennusten kerrosala osa-alueittain 31.12. sekä ennuste
 • Helsingin ruotsinkielinen väestö ikäryhmittäin ja alueittain 31.12. ja ennuste
 • Helsingin ja Helsingin seudun väkiluku 31.12. sekä ennustevaihtoehdot ja ennusteparametrit
 • Helsingin ruotsinkielinen väestö 31.12. sekä ennuste ja ennusteparametrit

Ennen vuotta 2020 julkaistuissa aineistoissa olevat taulukot

 • Helsingin väestö 1.1. ja ennustevaihtoehdot iän mukaan
 • Helsingin ja Helsingin seudun väestönmuutokset ja ennuste
 • Helsingin väestö piireittäin ja osa-alueittain 1.1. ja ennuste sekä muutos
 • Uustuotannossa asuva Helsingin väestö osa-alueittain 1.1. (vuosittainen kertymä)
 • Helsingin väestö ikäryhmittäin ja osa-alueittain 1.1. sekä ennuste
 • Asuntorakentamisen ennuste Helsingissä osa-alueittain, valmistuvaa asuntokerrosalaa, 1000 k-m2
 • Helsingin väestö ja asuinrakennusten kerrosala osa-alueittain 1.1. sekä ennuste
 • Helsingin ruotsinkielinen väestö ikäryhmittäin jaosa-alueittain 1.1. ja ennuste
 • Helsingin ja Helsingin seudun väkiluku (14 kuntaa) iän mukaan (1 v.) 1.1. ja ennustevaihtoehdot
 • Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) väestö (1 v.) 1.1. ja ennusteen perusvaihtoehto sukupuolen mukaan
 • Helsingin ja Helsingin seudun (14 kuntaa) ruotsinkielinen väestö (1 v.) 1.1. ja ennuste sukupuolen mukaan

Tietoja ennustemenetelmästä

Tietoja ennustemenetelmästä raportissa Helsingin ja Helsingin seudun väestöennuste 2020-2060, Helsingin kaupunginkanslia, Kaupunkitutkimus ja -tilastot, Tilastoja 2021:11.

Dataresurser (7)

 • XLSX
  2021-2060

  Helsingin väestö- ja asuntotuotantoennuste alueittain - 2021-2060 Raportin...

 • XLSX
  2020-2060 Populär

  Raportin taulukot: Helsingin väestö 31.12. ja ennustevaihtoehdot iän mukaan...

 • XLSX
  2019-2050

  Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja...

 • XLSX
  2018-2050

  Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja...

 • XLSX
  2017-2050

  Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja...

 • XLSX
  2016-2050

  Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja...

 • XLS
  2015-2050

  Aineisto sisältää koko Helsingin ja Helsingin seudun väestöennusteen iän ja...

Mer information

Den ansvarigas e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://www.hel.fi/kaupunkitieto
Länkar till mer information
 1. https://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/julkaisut/pdf/21_09_24_Tilastoja_11_Sinkko_Vuori.pdf
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Last modified 04.10.2021
Visa ändringslogg
Created on 18.06.2014

Give feedback

comments powered by Disqus