Helsingin ja Tallinnan luontoreitit

REST gränssnitt

Av datasmängdens sammandrag

Citynature.eu erbjuder ett öppet REST API -gränsnitt, genom vilket man kan använda den information om naturrutterna i Helsingfors och Tallinn som finns på webbplatsen.

Webbplatsens innehåll i sin helhet kan inte användas via gränssnittet, men för varje objekt finns färdiga ruttförslag och ruttpunkter, som kan användas. Rutterna har olika teman (geologisk stig, naturstig för barn, fenomeninlärningskontroller som lämpar sig för undervisningsbruk etc.) som beskrivs i ruttpunkternas innehåll.

I samband med de bilder som fås via gränssnittet måste man i enlighet med upphovsrätten nämna fotografens namn.

Innehållet för objekten i Helsingfors finns på finska, svenska, engelska och estniska. Innehållet för objekten i Tallinn finns på finska, engelska, estniska och ryska.

Tekniska instruktioner

Platsernas gränssnitt finns på adressen: https://citynature.eu/api/wp/v2/places

För att få stadens platser i gränssnittet måste man ange parametern cityid, som är ifrågavarande stads ID. Exempelvis Helsingfors stads platser på finska fås med begäran: https://citynature.eu/api/wp/v2/places?cityid=5

Begäran till gränssnittet returnerar som svar:

 • platsens ID
 • platsens rubrik
 • platsens URL i tjänsten citynature.eu
 • platsens rutter
 • platsens ruttpunkter
 • beskrivningar av platsens ruttpunkter i html-form

Städernas gränssnitt

Städernas ID kan hämtas i gränssnittet https://citynature.eu/api/wp/v2/cities. För att få ID:t på rätt språk måste parametern lang anges i gränssnittet. Till exempel: https://citynature.eu/api/wp/v2/cities?lang=sv

Alternativen för lang-parametern är:

 • fi (finska)
 • en (engelska)
 • et (estniska)
 • sv (svenska)
 • ru (ryska)

Källa: Helsingin ja Tallinnan luontoreitit

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format JSON
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 8 juni 2018
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 8 juni 2018
SHA256 -