Helsingin kaupungin päätösrajapinta

HUOM (12/2023): OpenAhjo ei ole tuotantopalvelu, joten sen tietojen ajantasaisuutta tai saatavuutta ei voida taata.

Helsingin kaupungin päätösrajapinnasta voi hakea Helsingin kaupungin julkisia päätöstietoja rakenteisessa muodossa. Avoimena datana julkaistaan kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien esityslistat ja pöytäkirjat liitetiedostoineen sekä viranhaltijapäätökset. Tiedot päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään (Ahjo) tallennetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) velvoittamat ja viranomaisen toiminnassaan tarvitsemat tiedot vireillä olevista ja jo ratkaistuista asioista. Kaikki toimielinten ja viranhaltijoiden päätökset laaditaan Ahjossa. Ahjoa käyttävät kaikkien kaupungin hallintokuntien päätösten valmistelemiseen ja käsittelemiseen osallistuvat henkilöt kirjaajasta pöytäkirjanpitäjään.

Ahjoon ei kirjata asioita, jotka kirjataan muihin erityisrekistereihin, esimerkiksi terveydenhoidon tai päivähoidon järjestelmiin.

Helsingin kaupungin päätökset julkaistaan kaupungin www-sivuilla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupunginkanslia
Administratörens e-post
  1. dev@hel.fi
Administratörens webbplats http://dev.hel.fi/paatokset
Länkar till mer information
  1. http://www.hel.fi/hel2/tietokeskus/data/helsinki/Ahjo/OpenAhjo-tiedonvalitysrajapintaratkaisu.pdf
  2. https://dev.hel.fi/apis/openahjo/
  3. http://www.hel.fi/www/Helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/kaupunginvaltuusto/paatostiedotteet/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 15.12.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 18.03.2013