Helsingin kaupungin henkilöstö 1914-1998


Aineisto sisältää tietoa Helsingin kaupungin henkilöstömääristä työsuhteen tyypin mukaan.

Huomioitavaa

 1. V. 1986-87: määräaikaiset-muuttujasta on poistettu henkilöt, joilla ei ole säännöllistä palkanmaksupäivää.
 2. V. 1914 ja -21: vahtimestareita ja siivoojia ei ole otettu huomioon.
 3. V. 1989-94: henkilöstö tarkoittaa väh. 19 viikkotyötuntia tekeviä henkilöitä.
 4. V. 1986-88: henkilöstö tarkoittaa väh. 20 viikkotyötuntia tekeviä henkilöitä.
 5. V. 1914-46: luvuissa vain viranhaltijat.
 6. V. 1914, 1921: mukana eivät ole siivoojat ja vahtimestarit.
 7. Työttömyyden lieventämiseksi valtio alkoi v. 1991 maksaa työnantajille työllistämistukea (Helsinki tilastoina 1800-luvulta nykypäivään. Tietokeskus. Helsinki 2000, 76)
 8. Tietoa työllistetyistä hallinnonaloittain vuosilta 2003-2008 löytyy Helsingin tilastollisesta vuosikirjasta 2009.

Lähteet

 1. V. 1997-98: Tilastollinen vuosikirja 1999 (taul. 10.12 ja 10.13)
 2. V. 1990-96: Tilastolliset vuosikirjat 1991-97 (taul. 11.14)
 3. V. 1988-89: Tilastolliset vuosikirjat 1989-90 (taul. 11.15)
 4. V. 1987: Tilastollinen vuosikirja 1987/88 (taul. 5.10)
 5. V. 1986: Tilastollinen vuosikirja 1986 (taul. 5.10)
 6. V. 1980-84: Tilastollinen vuosikirja 1985 (taul. 5.11)
 7. V. 1975-79: Tilastollinen vuosikirja 1980 (taul. 5.10)
 8. V. 1950-74: Henkilöstöasiainkeskus, Helsingin kaupungin työvoimaosasto (koottu lähteistä Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja, Kunnalliskalenteri, Tilastollisia kuukausitietoja Helsingistä ja tilastouutisia (Tilastokeskus)
 9. V. 1948-49: Tilastollinen vuosikirja 1950 (taul. 238)
 10. V. 1914-46: Tilastollinen vuosikirja 1946/47 (taul. 303)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
 1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post
 1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://aluesarjat.fi/
comments powered by Disqus