Helsingin kaupungin talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyn vastaukset

Excel-tiedosto

Av datasmängdens sammandrag

Aineisto sisältää anonymisoidut vastaukset Helsingin kaupungin talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyyn talvikaudesta 2022-2023. Aineisto on kerätty karttapohjaisella Maptionnaire-kyselyohjelmalla 27.2.-20.3.2023. Kyselyyn saatiin 1 661 vastausta ja karttamerkintöjä tehtiin 7 650 kpl.

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin ensin, kuinka tyytyväisiä he yleisesti ottaen olivat talvikunnossapitoon asteikolla 1-4 (1=tyytymätön, 2=melko tyytymätön, 3=melko tyytyväinen, 4=tyytyväinen). Tämän jälkeen vastaajat saivat merkitä karttapohjalle paikkoja, joissa talvikunnossapito oli hoidettu hyvin tai siinä oli parannettavaa. Kartalle pystyi laittamaan kuhunkin kysymykseen korkeintaan 20 merkintää.

Aineiston koordinaattijärjestelmä on WGS 84 (EPSG:4326).

Aineistosta on poistettu sanalliset vastaukset sekä osa vastaajien taustatiedoista vastaajien anonyymisyyden turvaamiseksi.

Talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskysely suoritetaan vuosittain helmi-maaliskuun vaihteessa.

Källa: Helsingin kaupungin talvihoidon käyttäjätyytyväisyyskyselyn vastaukset

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format XLSX
Koordinatsystem WGS 84 (EPSG:4326)
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 5 juni 2023
Metadata senast uppdaterad 19 juni 2023
Skapad 5 juni 2023
SHA256 -