Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksissa esitetyt suositukset

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain mukaan arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Lautakunta raportoi havainnoistaan valtuustolle vuosittain laadittavalla arviointikertomuksella, jossa lautakunta esittää havaintoihin liittyviä suosituksia.

Aineisto sisältää kaikki tarkastuslautakunnan vuodesta 1997 lähtien arviointikertomuksissa esittämät suositukset. Aineistossa on esitetty, minkä vuoden arviointikertomuksessa suositus on julkaistu, mihin arviointiaiheeseen suositus liittyi ja vuodesta 2005 lähtien kaupunginhallituksen valtuustolle antamat selvitykset niistä toimenpiteistä, joihin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet suosituksen johdosta.

Aineistoon sisältyvät suositukset on julkaistu lautakunnan arviointikertomuksissa, jotka ovat kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa hel.fi/tav.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kaupungin tarkastusvirasto
Administratörens e-post
  1. tarkastusvirasto@hel.fi
Administratörens webbplats https://www.hel.fi/tav/
Länkar till mer information
  1. https://www.arviointikertomus.fi/
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 03.02.2024
Visa ändringslogg
Skapad på 12.03.2014