Ingångar och portar till byggnader i centrala Helsingfors

Datasetet består huvudsakligen av Helsingfors ingångar och portar, fotograferade och geopositionerade. Största delen av datasetet samlades in i omgångar sommaren 2020 och 2021, men uppgifterna har även uppdaterats med mindre ändringar kontinuerligt sedan början av 2020. Materialet innehåller geoposition, egenskaper och bilder på cirka 13 000 ingångar och 2 000 portar. Utöver position har adress- och tillträdeinformation för datapunkterna samlats in (rullstolstillgänglighet, offentlig / privat ingång, förekomst av dörrklocka / portkod, höjdbegränsningar för portar, etc.).

Datasetet har samlats in med smarttelefoner i gatumiljön och positioneringen av datapunkterna har justerats manuellt med hjälp av telefonens positionering och visuella fästpunkter i omgivningen. Uppgifterna beskriver situationen 2021-22 med en noggrannhet på cirka 2-3 meter. Data samlades in för mer exakt navigering för de sista metrarna för logistikbranschen, särskilt för att stödja de sista metrarnan navigeringsverktyg Gatesolve.

Uppgifterna är inte heltäckande inom något område, men för stadskärnan upp till främre Tölö och Berghäll har de flesta kvarteren kartlagts; utanför centrumområdet finns enskilda kartlagda områden.

Positions- och egenskapsuppgifter för ungefär hälften av datasetet har också exporterats till OpenStreetMap. Genom OpenStreetMap är informationen även tillgänglig t.ex. via HSL Reittiopas eller genom Digitransits geokodningstjänst.

Datasetet och bilder är publicerat under CC0-licensen; då datat används via OSM används ODbL-licensen.

Länkar till materialet:

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Forum Virium Helsinki Oy
Administratörens e-post
  1. info@forumvirium.fi
Administratörens webbplats https://forumvirium.fi/
Länkar till mer information
  1. https://olmap.org
  2. https://app.olmap.org/#/Notes/
  3. https://api.olmap.org/swagger-ui/
Geografisk täckning
Senast redigerat 13.09.2022
Visa ändringslogg
Skapad på 23.05.2022