Helsingin lämmitettävät rakennukset rakennusaineen ja kerrosluvun mukaan 1880-1930


Aineisto sisältää tietoa Helsingin lämmitettävistä rakennuksista rakennusaineen ja kerrosluvun mukaan.

Huomioitavaa

  1. V. 1920 tietoja ei hankittu rakennusten rakennusaineesta.
  2. Rakennukset, joiden rakennusmateriaali oli sekä kivi että puu, tarkoittavat 2-kerroksisia rakennuksia, vuodelta 1910 luku sisältää neljä 3-kerroksista, vuodelta 1930 37 3-kerroksista, vuodelta 1950 86 3-kerroksista rakennusta.
  3. V. 1950: luvut sisältävät vain asuinrakennukset.
  4. V. 1960 kivirakennusten kokonaislukumäärästä 51 rakennuksen kerrosluku tuntematon.

Lähteet

  1. V. 1880-1930: Tilastollinen vuosikirja 1931 (taul. 27; tiedot perustuvat asuntolaskentoihin).
  2. V. 1950: Tilastollinen vuosikirja 1952 (taul. 14)
  3. V. 1960: Tilastollinen vuosikirja 1970 (taul. 33B)

HUOM: Tilastoja käytettäessä tulee kiinnittää huomiota eri vuosien vertailtavuuteen.

Tilastokeskuksen ohjevideot Px-Web-tietokannan käyttöön: http://stat.fi/tup/tilastotietokannat/kayttoohjeet.html

Dataresurser (2)

Mer information

Fält Värde
Nyckelord
Datamängdens synlighet
Utgånget Nej
Mer om licensen
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Giltig fr.o.m.
Giltig t.o.m.
Länkar till mer information
  1. http://www.hel.fi/hel2/Tietokeskus/julkaisut/pdf/16_01_11_Tyopapereita_1_Vartiainen.pdf
Typ av datamängd Open data
Internationella jämförelser
Status Aktiv
Ansvarig för datamängd Helsingin kaupunginkanslia / Kaupunkitutkimus ja -tilastot
Den ansvarigas e-post
  1. kaupunkitieto@hel.fi
Den ansvarigas webbplats http://aluesarjat.fi/
comments powered by Disqus