Helsingin perus- ja 2. asteen opetuksen oppilasmäärät kouluittain

Aineisto sisältää Helsingin kaupungin ylläpitämien peruskoulujen, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten oppilas- ja opiskelijamäärät oppilaitoksittain 20.9. tilaston mukaan vuodesta 2012 eteenpäin. Peruskoulut ja lukiot on eritelty suomen- ja ruotsinkielisiin oppilaitoksiin.

Aineisto sisältää myös maahanmuuttajien valmistavan opetuksen, erityisopetuksen ja sairaalaopetuksen oppilaat. Erityiskoulujen oppilasmäärä on esitetty kuitenkin vain kokonaisuutena (ei kouluittain). Oppilaiden kokonaismäärä saattaa poiketa todellisesta oppilasmäärästä, koska aineistosta on poistettu yksittäiset tietyn luokka-asteen oppilaat.

Dataresurser

Mer information

Kollektion Öppna data
Administratör Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Administratörens e-post
  1. kasvatusjakoulutus@hel.fi
Geografisk täckning
Uppdateringsfrekvens
Senast redigerat 19.06.2023
Visa ändringslogg
Skapad på 13.12.2013