Helsingin puiden sijainnit 2013

WFS

Av datasmängdens sammandrag

För att identifiera de enskilda trädstammarna har vi först tagit fram ett trädkronan täcka material. Den erhölls med hjälp av NDVI-rastret och byggnadspolygoner skapade från 2013 års regionala falska färgbild. Från NDVI-rastret valdes föremål med vegetation över 2 meter hög, som inte är byggnader.

I de laserskanningsdata som ligger till grund för analysen finns buller i de nordöstra delarna av Helsingfors, som inget kunde göras åt och som gör att kapelltäckningen i bullrets område är något lägre än den egentligen är.

Positionerna för stammarna bestämdes med hjälp av trädkronan täcka genom att hitta den högsta punkten på kronan med en standarddiameter på 3,5 m för kronan

Materialet producerades av det tyska forskningscentret för rymdteknologi DLR i Decumanus-projektet. Uppgifterna finns tillgängliga från HSY:s karttjänst på https://kartta.hsy.fi

Källa: Helsingin puiden sijainnit 2013

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format WFS
Koordinatsystem ETRS-GK25 (EPSG: 3879)
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 5 september 2023
Metadata senast uppdaterad 5 september 2023
Skapad 5 september 2023
SHA256 -