Helsingin pyöräväylät 2025

Baanaverkko 2025

Pyöräliikenteen baanojen verkkosuunnitelma 2025 osaltaan vastaa kaupunginvaltuuston asettamiin pyöräliikenteen lisäämistavoitteisiin. Baanat muodostavat koko kaupungin kattavat pyöräliikenteen runkoväylät. Baanaverkko koostuu sekä uusista osuuksista että parannettavista nykyisistä pyöräteistä. Verkkosuunnitelma toimii perustana tilavarauksille ja baanojen yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle.

Baanojen verkkosuunnitelma vastaa erityisesti pitkämatkaisen pyöräliikenteen kasvavaan kysyntään. Baanat ovat pyöräliikenteen runkoväyliä, jotka yhdistävät seudun suurimmat asuinalueet suuriin työpaikkakeskittymiin ja mahdollistavat nopean, suoran ja tasavauhtisen pyöräliikenteen kaupungissa. Tavoitteena on tehdä pyöräliikenteestä houkuttelevampi vaihtoehto myös entistä pidemmillä matkoilla, jotta kaupungin asettamat tavoitteen pyöräliikenteen lisääntymisestä voivat täyttyä.

Koko kaupungin baanaverkko päivittyy yleiskaavan myötä.

Lisätietoa: Pyöräliikenteen laatukäytävien eli baanojen verkkosuunnitelma

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Filstorlek 70000
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 26 maj 2016
Metadata senast uppdaterad 6 april 2024
Skapad 26 maj 2016
SHA256 -