Helsingin pyöräväylät 2025

Keskustan pyöräverkko 2025

Kantakaupungin pääverkkosuunnitelma pyrkii vastaamaan lisääntyvän pyöräliikenteen tarpeisiin ja osoittaa kohteet pyöräliikenteen infrastruktuurin kehittämiselle. Tavoite on tehdä pyöräilemisestä helpompaa ja turvallisempaa, jotta kaupungin asettamat tavoitteet lisääntyvästä ja turvallisemmasta pyöräliikenteestä voivat täyttyä.

Pääverkkosuunnitelma osoittaa pyöräliikenteelle tarvittavat pääreitit vuoden 2025 tilanteessa. Pääreitit muodostavat pyöräliikenneverkon rungon, jota täydentävät muut pyöräreitit ja yhteydet. Suunnitelmassa on ohjeellisesti yksilöity yksisuuntaiset ja kaksisuuntaiset pyöräliikennejärjestelyt sekä sekaliikennejärjestelyt, joissa pyöräilijät jakavat saman tilan muiden ajoneuvojen kanssa. Liikennejärjestelyjen laatuun ei muilta osin ole otettu kantaa, vaan suunnitelmat tarkentuvat tapauskohtaisesti.

Tavoitteelliselle pyöräliikenneverkolle on kansainvälisesti yleistyneitä laatukriteereitä tukena käyttäen asetettu seuraavat laatutavoitteet: turvallisuus, suoruus, vaivattomuus ja miellyttävyys.

Lisätietoa: Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko 2025 ja pyöräliikenteen suunnitteluohje

Förhandsgranskning

Inga förhandsgranskningar har skapats för denna dataresurs.

Ytterligare information

Format SHP
Filstorlek 163000
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 26 maj 2016
Metadata senast uppdaterad 6 april 2024
Skapad 26 maj 2016
SHA256 -