Helsingin rakennusten lämpöhukka

WMS gränssnitt

Av datasmängdens sammandrag

Materialet beskriver värmeförlusten genom Helsingfors tak. Värmestrålningen på byggnadernas tak presenteras i pixlar på 30 cm.

Taken i Helsingfors fotograferades med en värmekamera i mars 2015. Värmestrålningen beror på takets form, struktur och temperaturen i rummet under taket, så den berättar inte direkt om kvaliteten på takisoleringen. Materialet innehåller en tolkningsnyckel, med hjälp av vilken du baserat på takets egenskaper kan avgöra vad färgen på ditt tak betyder när det gäller isoleringens kvalitet.

Materialet har färdigställts i Decumanus-projektet och tagits fram av Eurosense, ett belgiskt företag specialiserat på geodatatjänster och som deltar i projektet.

Gränssnitt: https://kartta.hsy.fi/geoserver/wms, kartlager: ilmasto_ja_energia:thermo_full_mosaic_helsinki

Materialen kan ses och laddas ner i HRM:s öppna karttjänst.

Källa: Helsingin rakennusten lämpöhukka

Förhandsgranskning

Bädda in

Ingen förhandsgranskning tillgänglig just nu Klicka här för mer information

Ladda ned resursen

Ytterligare information

Format WMS
Koordinatsystem ETRS-GK25
Tidsmässig täckning -
Data senast uppdaterad 28 oktober 2015
Metadata senast uppdaterad 13 september 2022
Skapad 28 oktober 2015
SHA256 -